13 September 2017

170913 Saab

2014 arbetar jag som IT-Security Consultant och Application Specialist på Saab.
Bland annat som IT-Administrator för Saab globala nätverk antivirus och brandvägg.
Efter upptäckt av allvarliga säkerhetsbrister och rapportering till Saab översta ledning fick jag sluta.
Min närmaste chef får också sluta och en hel avdelning avvecklas.
Även Saab CISO (Chief Information Security Officer) fick sluta !
2016 deltar i rekryteringen som IT-Security Specialist till Saab ICT.
Efter utmärkt första intervju, plotsligt får jag nej med motiveringen att Saab högsta ledning sagt nej.
2017 deltar i rekryteringen som IT-Security Analyst till Saab ICT.
Utmärkt första intervju, sedan nej. HR-rekryteraren ringer mig och mycket förvånad frågar varför Saab sagt nej.
2017 blir kallad och deltar i rekryteringen som ... Saab IT-Security Manager... på Saab!
Saab IT-Chef deltar vid intervju och jag gör ett bra intryck med hänvisning till min erfarenhet inom IT-Security och mina meriter listade på LinkedIn.
Svaret inkommer efter 1 vecka: Saab högsta ledning sagt nej igen.
Utan att bryta mot sekretess lagen och att nämna att jag är enbart svensk medborgare, registerkontroll RK2 godkänt och genomgått IT-Security och Information Security Management på Saab,
villle bara offentligt fråga Saab översta ledning varför?
Att Saab IT-Chef kallar mig till intervju för tjänsten Saab IT-Security Manager säger mycket.
Också att en hög tjänsteman på Saab HR ringer mig och kallar mig till intervju som Saab IT-Security Manager också säger något.
Så?
Vördsamt
Zeno Sloim

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.